ANBI informatie

YMCA WoerdenPer 1 januari 2014 is het voor Algemeen Nut Beoogde Instellingen (ANBI‘s) verplicht om de bepaalde gegevens op internet te publiceren. YMCA Woerden is nog GEEN ANBI instelling maar is wel bezig met de aanvraag. Om zo transparant mogelijk aan deze eis te voldoen kunt u hier alle wettelijke vereiste gegevens onder elkaar vinden:

Naam ANBI: Stichting Federatie Christelijk Jongeren Verbond

RSIN:  Deze afkorting staat voor Rechstspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer. Dit nummer is te vinden op het uittreksel Kamer van Koophandel en betreft RSIN: 005781073

Post- of bezoekadres: de Vecht 32, 3448CM Woerden

E-mail adres : marian.van.vliet@kpnmail.nl

Telefoonnummer: 0348-419848

Doelstelling: Volgens statuten 7 april 1978…

Het begeleiden, stimuleren, opzetten van jeugd- en jongerenwerk in de gemeente Woerden, naar gelang de leeftijd, belangstellings- sfeer en achtergronden, uitgaande van de gedachte, dat de jeugd· en jongeren op een bewuste en kritische wijze gestalte moeten kunnen geven, in de richting van gelijke verdeling van macht, welvaart en welzijn en waar mogelijk in combinatie met aktiviteiten voor volwassenen en het bevorderen van samenwerking tussen de verschillende vormen van jeugd- en jongerenwerk in de gemeente Woerden.

Dit doet de stichting door
a. Het geven van begeleiding en training aan vrijwillige leidinggevenden en initiatiefgroepen.
b. Het organiseren of het doen organiseren van activiteiten op het gebied van jeugd- en jongerenwerk, creatief werk, actieve vrijetijdsbesteding, en vakantie-ontspanning.
c. Samenwerking met plaatselijke, provinciale en landelijke organisaties.
d. Het aanstellen van één of meerdere beroepskrachten ten behoeve van de uitvoering van het werk van de stichting.
e. Alle andere wettige middelen, die bet doel van de stichting kunnen bevorderen.

Hoofdlijnen uit het actuele beleidsplan:

Het actief organiseren van jeugdwerk zoals knutselclubjes etc. alsmede het exploiteren van een jongerencafé – internetcafé met onderliggende concepten zoals huiswerkbegeleiding, toe leiden naar werk en buddy system.

Bestuurssamenstelling en namen van de bestuurders:

Bestuurssamenstelling per 31 december 2013.
V
oorzitter :                     Corine de Jager
Secretaris
 :                    Theo Edelbroek
Penningmeester:
            Marian van Vliet
Lid:                                Gert van Vliet (portefeuille beheerder & jeugdclubs)
Lid:                                John Tamerus (portefeuille NOW jongeren café)
Belia Kuijpers (portefeuille NOW jongeren café)

Beheerdersechtpaar de Badkuip, Boerendijk 32, Woerden n 2013 was de familie van Gert & Marian van Vliet

BeloningsbeleidDe stichting werkt met vrijwilligers en kan op basis van de staturen met betaalde krachten werken. Er is geen specifiek beloningsbeleid. In uitzonderlijke gevallen wordt er gebruik gemaakt van een zogenaamde vrijwilligersvergoeding binnen de kaders van vigerende wet en regelgeving en altijd ondersteund door een vrijwilligerscontract.

Verslag van de uitgevoerde werkzaamheden: De werkzaamheden en activiteiten van de stichting worden vastgelegd in het jaarverslag. Druk op volgende link voor het volledige jaarverslag 2013: (under construction)

Financiële verantwoordingDe financiële verantwoording van de stichting worden vastgelegd in het jaarverslag. Druk op volgende link voor het volledige jaarverslag 2013: (under construction)

jeugdwerk in Woerden